Ελληνικά

Παρόλο που η συσκευή σας δεν υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία λήψης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή των πληροφοριών λήψης. Οι σύνδεσμοι για τις λήψεις μπορούν να σταλούν μέσω e-mail για λήψη από υπολογιστή.

Z 6II Firmware

Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα.

 • Windows
 • Mac OS

Αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού προορίζεται για το προϊόν που ανήκει στον πελάτη και παρατίθεται παραπάνω (το «επηρεαζόμενο προϊόν»), και παρέχεται μόνο με αποδοχή της άδειας που παρατίθεται παρακάτω. Επιλέγοντας «Αποδοχή» και κάνοντας κλικ στο «Λήψη», δεσμεύεστε ότι έχετε αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους της άδειας προτού ξεκινήσετε τη λήψη.

 • • Η υπηρεσία αυτή παρέχει λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση του firmware «C» της φωτογραφικής μηχανής Z 6II στην έκδοση 1.50. Πριν προχωρήσετε, επιλέξτε Έκδοση firmware στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ της φωτογραφικής μηχανής και ελέγξτε την έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής. Δεν θα χρειαστεί να κατεβάσετε ή να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, εάν το firmware που αναφέρεται παραπάνω είναι ήδη εγκατεστημένο.
 • • Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που έγιναν στις προηγούμενες ενημερώσεις.
 • • Διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες πριν προχωρήσετε.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.40 στη 1.50
 • • Προστέθηκε υποστήριξη για την έκδοση iOS του NX MobileAir, ξεκινώντας με την έκδοση NX MobileAir 1.0.4.
 • • Προστέθηκε υποστήριξη για τις λαβές με τηλεχειριστήριο MC-N10.
 • • Διενεργήθηκαν βελτιώσεις στην απόκριση του δακτυλίου εστίασης όταν επιλέγεται το [MF] για τη [Λειτουργία εστίασης].
 • • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που εμφανιζόταν όταν η φωτογραφική μηχανή τροφοδοτούνταν μέσω USB, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της τροφοδοσίας μετά από 15 ώρες συνεχούς χρήσης.
Αλλαγές από τις Προηγούμενες Εκδόσεις
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.30 στη 1.40
 • • Προστέθηκαν τα εξής:
  • - υποστήριξη για τους φακούς NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S,
  • - υποστήριξη για τα τηλεχειριστήρια ML-L7,
  • Εύρ. περιστρ. δακτυλίου εστίασης 1 στο ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ. στη θέση f9,
  • Εναλ. ρόλων δακτ. εστίασης/ελέγχ. 1 στο ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ. στη θέση f10 και
  • Αποθήκευση θέσης εστίασης και Ανάκληση θέσης εστίασης 2 στις λειτουργίες που μπορούν να εκχωρηθούν στην Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 (Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου) στο ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.
 • Από τις 20 Απριλίου 2022, αυτά τα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα μόνο με τους ακόλουθους φακούς:
 • 1. NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
 • 2. NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S, NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S και NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
 • • Έγιναν οι ακόλουθες βελτιώσεις:
  • - Η φωτογραφική μηχανή εστιάζει πιο εύκολα στο θέμα που βρίσκεται στο κέντρο του κάδρου, εάν δεν καταφέρει να ανιχνεύσει το πρόσωπο ή τα μάτια ενός θέματος πορτραίτου όταν έχει επιλεχθεί AF αυτόμ. επιλογ. περιοχ. για Λειτ. επιλογής περιοχής AF.
  • - Η ανάκληση μνήμης έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη λειτουργία εστίασης, η θέση εστίασης που έχει επιλεχθεί μέσω της αυτόματης εστίασης να μην αλλάζει όταν πατιέται το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση ενώ είναι σε ισχύ η ανάκληση μνήμης.
 • • Επιδιορθώθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:
  • - Η φωτογραφική μηχανή ορισμένες φορές δεν μπορούσε να εστιάσει στο θέμα στην περιοχή εστίασης σε φωτογραφίες που λαμβάνονταν αμέσως μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας.
  • - Η επανενεργοποίηση του χρονομετρητή αναμονής στη λειτουργία Ρυθμίσεις χρήστη U1, U2 ή U3 προκαλούσε την αλλαγή της ταχύτητας κλείστρου, εάν η αποθηκευμένη τιμή ήταν πιο αργή από 30 δευτ.
  • - Οι φωτογραφίες που προβάλλονταν περιστρέφοντας τον κύριο επιλογέα εντολών μετά από μεγέθυνση σε μια φωτογραφία με “κατακόρυφο” (πορτραίτο) προσανατολισμό στο σκόπευτρο δεν εμφανίζονταν σωστά.
  • - Παρουσιαζόταν τρεμούλιασμα στα video που εγγράφονταν ενώ γινόταν εξαγωγή πλάνου σε συσκευή HDMI έχοντας επιλέξει 3840 x 2160, 60p ή 3840 x 2160, 50p για Μέγεθ. καρέ/ταχύτ. καρέ στο ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ VIDEO.
  • - Το κουμπί εγγραφής video δεν λειτουργούσε με ορισμένους ρυθμιστές ισορροπίας ενώ γινόταν εγγραφή video σε εξωτερική συσκευή μέσω HDMI έχοντας επιλέξει 3840 x 2160, 30p, 3840 x 2160, 25p ή 3840 x 2160, 24p για Μέγεθ. καρέ/ταχύτ. καρέ στο ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ VIDEO και έχοντας επιλέξει 10 bit για Προηγμένες ρυθμίσεις > Βάθος δεδομένων εξόδου στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.21 στη 1.30
 • • Προστέθηκε υποστήριξη για:
  • - Προσαρμογείς μοντούρας FTZ II,
  • - φακούς NIKKOR Z 24-120mm f/4 S,
  • - φακούς NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 και
  • - φακούς NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S.
 • • Στοιχεία για Ισορροπία εμφάνισης πορτραίτου έχουν προστεθεί στο ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ και στο ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ VIDEO.
 • • Η οθόνη εμφανίζει τώρα την οθόνη λήψης ανά πάσα στιγμή ενώ έχει κλίση όταν έχει επιλεχθεί Ενεργοποίηση για Ανασκόπηση εικόνων στο ΜΕΝΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ.
 • • Έχει προστεθεί η επιλογή Φωνητικό υπόμνημα στις επιλογές που είναι διαθέσιμες για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 (Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου) > Κουμπί εγγραφής video στο ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ. Σε αυτή την λειτουργία, το κουμπί εγγραφής video μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την απεικόνιση για την εγγραφή και την αναπαραγωγή φωνητικών υπομνημάτων διάρκειας έως 60 δευτερολέπτων.
 • • Επιδιορθώθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:
  • - Η Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f4 (Κλείδωμα διαφράγματος) στο ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ. δεν ήταν διαθέσιμη όταν συνδέονταν ένας προσαρμογέας μοντούρας FTZ.
  • - Παρόλο που η εστίαση θα παρέμενε κανονικά κλειδωμένη εάν το κουμπί AF-ON κρατιόταν πατημένο ενώ χρησιμοποιόταν το κουμπί λήψης για τη λήψη μιας σειράς φωτογραφιών, η φωτογραφική μηχανή εστίαζε ξανά χωρίς εισαγωγή από το κουμπί AF-ON εάν γινόταν αναστολή της λήψης με:
   • ▹ την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a6 (Ενεργοποίηση AF) στο ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ. ρυθμισμένη σε Μόνο AF-ON έχοντας επιλέξει Ενεργοποίηση για Απελευθ. εκτός εστίασης,
   • ▹ επιλεγμένη τη λειτουργία Συνεχής Χ ή Συνεχής Υ για Λειτουργία λήψης,
   • ▹ επιλεγμένη τη λειτουργία Μεμονωμένη AF για Λειτουργία εστίασης, και
   • ▹ επιλεγμένη τη λειτουργία AF μονού σημείου για Λειτ. επιλογής περιοχής AF.
  • - Το φως ετοιμότητας φλας στις μονάδες φλας SB-5000 δεν άναβε αν χρησιμοποιόταν το WR-R10 ή το WR-R11b για ασύρματη φωτογράφιση με απομακρυσμένο φλας.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.20 στη 1.21
 • • Διευθετήθηκε ένα πρόβλημα που σε σπάνιες περιπτώσεις προκαλούσε αυξημένους θορύβους που προέρχονταν από τον μηχανισμό του διαφράγματος όταν περιστρεφόταν ο δακτύλιος zoom ή ο δακτύλιος εστίασης σε φακούς με μοντούρα F συνδεδεμένους μέσω προσαρμογέα μοντούρας FTZ.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.10 στη 1.20
 • • Προστέθηκε υποστήριξη για τους φακούς NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 και NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S.
 • • Βελτιώθηκε η απόκριση εμφάνισης σημείου εστίασης ζωντανής προβολής κατά την ανίχνευση προσώπου/ματιών και την αυτόματη εστίαση παρακολούθησης θέματος.
 • • Βελτιώθηκε η απόδοση του AF ανίχνευσης προσώπου/ματιών και η ορατότητα του θέματος με προαιρετικές μονάδες φλας.
 • • Βελτιώθηκαν οι χρόνοι ανίχνευσης αυτόματης εστίασης χαμηλού φωτισμού σε ρύθμιση Μεμονωμένη AF για Λειτουργία εστίασης.
 • • Επιδιορθώθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:
  • - Επιλέγοντας Εστίαση για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a1 (Επιλ. προτεραιότητας AF-C) μερικές φορές καθυστερούσε η απόκριση του κλείστρου.
  • - Η ακρίβεια της εστίασης ήταν μερικές φορές αναξιόπιστη.
  • - Η χρήση των προσαρμοσμένων Picture Control που είχαν δημιουργηθεί με Διαχείριση Picture Control κατά την εγγραφή video με μέγεθος/ταχύτητα καρέ 3.840 x 2.160 (4K UHD), 60p ή 50p μερικές φορές παρήγαγε απρόσμενα αποτελέσματα.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.02 στη 1.10
 • • Προστέθηκαν οι επιλογές 3840 x 2160, 60p και 3840 x 2160, 50p στις διαθέσιμες επιλογές για Μέγεθ. καρέ/ταχύτ. καρέ στο ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ VIDEO. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στα τμήματα του «Εγχειρίδιο αναφοράς (πλήρεις οδηγίες)» που είναι αφιερωμένα σε αυτήν τη δυνατότητα.
  • < Κάρτες μνήμης CFexpress/XQD >
  • Συνιστάται κάρτα με μέγιστο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων 250 MB/s ή υψηλότερο για εγγραφή και αναπαραγωγή video σε μέγεθος καρέ 3.840 x 2.160 (4K UHD) 60/50p.
  • < Κάρτες μνήμης SD >
  • Συνιστάται κάρτα UHS Speed Class 3 ή καλύτερων επιδόσεων με μέγιστο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων 250 MB/s ή υψηλότερο για εγγραφή και αναπαραγωγή video σε μέγεθος καρέ 3.840 x 2.160 (4K UHD) 60/50p.
 • • Βελτιώθηκε η απόδοση της ανίχνευσης ματιών στις λειτουργίες επιλογής περιοχής AF AF αυτόμ. επιλογ. περιοχ. (άνθρ.) και AF ευρείας περιοχής (L-άνθρ.).
 • • Η υποστήριξη για έξοδο video RAW είναι διαθέσιμη μέσω αναβάθμισης με χρέωση υπηρεσίας*, και η έκδοση firmware 1.10 προσθέτει υποστήριξη για αυτή την υπηρεσία για εξωτερικές συσκευές εγγραφής video Blackmagic Design (επί του παρόντος τα Video Assist 5” 12G HDR και Video Assist 7” 12G HDR). Εάν έχετε ήδη αγοράσει την αναβάθμιση εξόδου video RAW για τη φωτογραφική μηχανή σας, η ενημέρωση στην έκδοση firmware 1.10 θα προσθέσει αυτόματα υποστήριξη για εξωτερικές συσκευές εγγραφής video Blackmagic Design. Έχετε υπόψη, ωστόσο, ότι η έξοδος βίντεο RAW δεν είναι διαθέσιμη σε ανάλυση 4K UHD 60p/50p.
 • • Οι χρήστες του Final Cut Pro X (έκδοση 10.4.9 ή νεότερη) της Apple μπορούν πλέον να εμφανίζουν και να προσαρμόζουν την ευαισθησία ISO και τη θερμοκρασία χρώματος για την έξοδο πλάνου RAW ProRes σε εξωτερικές συσκευές εγγραφής ATOMOS NINJA V χρησιμοποιώντας την αναβάθμιση εξόδου video RAW με χρέωση υπηρεσίας. *
  • < Επιλογή τύπου εξόδου RAW >
  • Πριν από τη λήψη video RAW, ενεργοποιήστε μια επιλογή για HDMI > Προηγμένες ρυθμίσεις > RAW output options > RAW output type στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ με βάση τον τύπο της συνδεδεμένης συσκευής εγγραφής: επιλέξτε Type A για συσκευές εγγραφής NINJA V και Type B για συσκευές εγγραφής Video Assist.
 • • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που μερικές φορές εμπόδιζε τη λήψη δεδομένων τοποθεσίας από τη φωτογραφική μηχανή μέσω SnapBridge όταν χρησιμοποιόταν με τροφοδοτικό μπαταρίας MB-N11.
 • * Η αναβάθμιση εξόδου video RAW είναι διαθέσιμη κατόπιν χρέωσης υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.01 στη 1.02
 • • Επιδιορθώθηκε το ακόλουθο ζήτημα:
  • - Οι φωτογραφίες με φωτισμό φλας που λαμβάνονταν με ενεργοποιημένη την επιλογή AF αυτόμ. επιλογ. περιοχ. για Λειτ. επιλογής περιοχής AF στο ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ορισμένες φορές δεν είχαν τη σωστή έκθεση.
 • • Βελτιωμένη συνολική αξιοπιστία.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.00 στη 1.01
 • • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που μερικές φορές προκαλούσε υπερβολική έκθεση σε φωτογραφίες που λαμβάνονταν στις λειτουργίες συνεχούς λήψης χρησιμοποιώντας μια λειτουργία επιλογής περιοχής AF με ανίχνευση προσώπου/ματιών ανθρώπου ή ζώου.
Προβολή της Έκδοσης Firmware της Φωτογραφικής Μηχανής
 1. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
 2. Πατήστε το πλήκτρο MENU της φωτογραφικής μηχανής και επιλέξτε Έκδοση firmware στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ για να εμφανίσετε την έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής.
 3. Ελέγξτε την έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής.
 4. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
Περιγραφή Προϊόντος
Όνομα Έκδοση Firmware «C» 1.50 της Z 6II
Υποστηριζόμενες φωτογραφικές μηχανές Z 6II
Υποστηριζόμενες εκδόσεις firmware της φωτογραφικής μηχανής Εκδόσεις firmware «C» 1.00–1.40
Όνομα αρχείου F-Z6II-V150W.exe
Απαιτήσεις συστήματος
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Σημείωση: Απαιτούνται ένας υπολογιστής και μια συσκευή ανάγνωσης καρτών.
Copyright (Πνευματικά δικαιώματα) Nikon Corporation
Τύπος αρχείου Αυτοεξαγώμενο
Αναπαραγωγή Δεν επιτρέπεται
Ενημέρωση του Firmware της Φωτογραφικής Μηχανής
 1. Δημιουργήστε έναν φάκελο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή και ονομάστε τον όπως επιθυμείτε.
 2. Κατεβάστε το F-Z6II-V150W.exe στον φάκελο που δημιουργήθηκε στο Βήμα 1.
 3. Τρέξτε το F-Z6II-V150W.exe για να εξάγετε το παρακάτω αρχείο σε έναν φάκελο που ονομάζεται «Z6IIUpdate»:
  • Z6_2_0150.bin (το firmware της φωτογραφικής μηχανής)
 4. Χρησιμοποιώντας μια συσκευή ανάγνωσης καρτών, αντιγράψτε το «Z6_2_0150.bin» σε μια κάρτα μνήμης, η οποία έχει μορφοποιηθεί στη φωτογραφική μηχανή.
  Σημείωση: Φροντίστε να αντιγράψετε το firmware στον ριζικό κατάλογο (στην κορυφή) της κάρτας μνήμης. Η φωτογραφική μηχανή δεν θα αναγνωρίσει το νέο firmware αν έχει τοποθετηθεί σε φάκελο στον ριζικό κατάλογο.
 5. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή της φωτογραφικής μηχανής, που είναι επιλεγμένη ως κύρια υποδοχή, και ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
 6. Επιλέξτε Έκδοση firmware στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση του υλικολογισμικού.
 7. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
 8. Επιβεβαιώστε ότι το firmware έχει ενημερωθεί με τη νέα έκδοση.

Σημείωση: Για λεπτομερείς οδηγίες ή πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση, κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο pdf:
Z-series_FirmUp_Win_Gr.pdf (PDF) (0,33 MB)

Σημείωση: Οι ενημερώσεις μπορούν να εκτελεστούν για εσάς από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Σημείωση: Η άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα για το λογισμικό που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα οδήγησης NVM Express της φωτογραφικής μηχανής είναι διαθέσιμη στην ενότητα «BSD License (NVM Express Driver)».

Περιγραφή Προϊόντος
Όνομα Έκδοση Firmware «C» 1.50 της Z 6II
Υποστηριζόμενες φωτογραφικές μηχανές Z 6II
Υποστηριζόμενες εκδόσεις firmware της φωτογραφικής μηχανής Εκδόσεις firmware «C» 1.00–1.40
Όνομα αρχείου F-Z6II-V150M.dmg
Απαιτήσεις συστήματος
 • macOS Monterey έκδοση 12
 • macOS Big Sur έκδοση 11
 • macOS Catalina έκδοση 10.15
 • macOS Mojave έκδοση 10.14
 • macOS High Sierra έκδοση 10.13
 • macOS Sierra έκδοση 10.12
Σημείωση: Απαιτούνται ένας υπολογιστής και μια συσκευή ανάγνωσης καρτών.
Copyright (Πνευματικά δικαιώματα) Nikon Corporation
Τύπος αρχείου Αυτοεξαγώμενο
Αναπαραγωγή Δεν επιτρέπεται
Ενημέρωση του Firmware της Φωτογραφικής Μηχανής
 1. Κατεβάστε το F-Z6II-V150M.dmg.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του F-Z6II-V150M.dmg για να τοποθετήσετε μία εικόνα δίσκου που περιέχει έναν φάκελο με το όνομα «Z6IIUpdate», ο οποίος με τη σειρά που περιέχει το ακόλουθο αρχείο:
  • Z6_2_0150.bin (το firmware της φωτογραφικής μηχανής)
 3. Χρησιμοποιώντας μια συσκευή ανάγνωσης καρτών, αντιγράψτε το «Z6_2_0150.bin» σε μια κάρτα μνήμης, η οποία έχει μορφοποιηθεί στη φωτογραφική μηχανή.
  Σημείωση: Φροντίστε να αντιγράψετε το firmware στον ριζικό κατάλογο (στην κορυφή) της κάρτας μνήμης. Η φωτογραφική μηχανή δεν θα αναγνωρίσει το νέο firmware αν έχει τοποθετηθεί σε φάκελο στον ριζικό κατάλογο.
 4. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή της φωτογραφικής μηχανής, που είναι επιλεγμένη ως κύρια υποδοχή, και ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
 5. Επιλέξτε Έκδοση firmware στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση του υλικολογισμικού.
 6. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
 7. Επιβεβαιώστε ότι το firmware έχει ενημερωθεί με τη νέα έκδοση.

Σημείωση: Για λεπτομερείς οδηγίες ή πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση, κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο pdf:
Z-series_FirmUp_Mac_Gr.pdf (PDF) (0,28 MB)

Σημείωση: Οι ενημερώσεις μπορούν να εκτελεστούν για εσάς από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Σημείωση: Η άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα για το λογισμικό που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα οδήγησης NVM Express της φωτογραφικής μηχανής είναι διαθέσιμη στην ενότητα «BSD License (NVM Express Driver)».

Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

 • Λήψη

  F-Z6II-V150M.dmg
  (Περίπου 47.09 MB)

 • Λήψη

  F-Z6II-V150W.exe
  (Περίπου 37.39 MB)

Τα αρχεία PDF μπορούν να προβληθούν χρησιμοποιώντας το δωρεάν λογισμικό Adobe® Reader®.
Κατεβάστε το Adobe® Reader®.