Ελληνικά

Παρόλο που η συσκευή σας δεν υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία λήψης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή των πληροφοριών λήψης. Οι σύνδεσμοι για τις λήψεις μπορούν να σταλούν μέσω e-mail για λήψη από υπολογιστή.

D6 Firmware

Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα.

 • Windows
 • Mac OS

Αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης λογισμικού προορίζεται για το προϊόν που ανήκει στον πελάτη και παρατίθεται παραπάνω (το «επηρεαζόμενο προϊόν»), και παρέχεται μόνο με αποδοχή της άδειας που παρατίθεται παρακάτω. Επιλέγοντας «Αποδοχή» και κάνοντας κλικ στο «Λήψη», δεσμεύεστε ότι έχετε αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους της άδειας προτού ξεκινήσετε τη λήψη.

 • • Η υπηρεσία αυτή παρέχει λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση του firmware «C» της φωτογραφικής μηχανής D6 στην έκδοση 1.51. Πριν προχωρήσετε, επιλέξτε Έκδοση firmware στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ της φωτογραφικής μηχανής και ελέγξτε την έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής. Δεν θα χρειαστεί να κατεβάσετε ή να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση, εάν το firmware που αναφέρεται παραπάνω είναι ήδη εγκατεστημένο.
 • • Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που έγιναν στις προηγούμενες ενημερώσεις.
 • • Διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες πριν προχωρήσετε.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.50 στη 1.51
 • • Επιδιορθώθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:
  • - Η λήψη φωτογραφιών έχοντας επιλέξει [Ενεργοποίηση] για [Μείωση τρεμουλιάσματος] > [Ρύθμιση μείωσης τρεμουλιάσμ.] στο [ΜΕΝΟΥ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] και με το διάφραγμα σταματημένο χρησιμοποιώντας είτε ένα χειριστήριο της φωτογραφικής μηχανής στο οποίο είχε εκχωρηθεί η προεπισκόπηση βάθους πεδίου είτε το κουμπί σταματήματος διαφράγματος σε φακό PC σε σπάνιες περιπτώσεις έκανε τη φωτογραφική μηχανή να σταματά να αποκρίνεται και να εμφανίζεται η ένδειξη «Err» στο πάνω μέρος του πίνακα ελέγχου και στο σκόπευτρο.
  • - Το κτύπημα της οθόνης δύο φορές για την ακύρωση του zoom απεικόνισης είχε ως αποτέλεσμα να μην απενεργοποιείται αυτόματα η οθόνη μετά την καθυστέρηση που είχε επιλεχθεί για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c4 [Υστέρηση απενεργ. οθόνης] > [Απεικόνιση] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.].
  • - Το σύρσιμο του διακόπτη λειτουργίας της απόσβεσης κραδασμών σε έναν φακό AI AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED από το «ON» στο «OFF» απενεργοποιούσε την αυτόματη εστίαση στη φωτογραφική μηχανή όπου ήταν προσαρτημένος ο φακός.
Αλλαγές από τις Προηγούμενες Εκδόσεις
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.40 στη 1.50
 • • Έχει προστεθεί το στοιχείο [USB] στο μενού ρυθμίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για την ενημέρωση υλικολογισμικού.
 • • Όταν έχει εκχωρηθεί σε ένα χειριστήριο με την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f3 [Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου] στο [ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.], η επιλογή [Ανάκληση λειτουργιών λήψης] μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί ενώ η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη μέσω USB με συσκευή που εκτελεί μια εφαρμογή όπως το NX Tether ή το NX MobileAir.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.33 στη 1.40
 • • Προστέθηκε ένα στοιχείο Επιλ. όλων για απ. (εν. LAN/WT) στο μενού απεικόνισης «i» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση για αποστολή όλων των φωτογραφιών που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια για φιλτραρισμένη απεικόνιση.
 • • Έχουν γίνει αλλαγές στα κουμπιά που χρησιμοποιούνται για τη σήμανση φωτογραφιών για αποστολή όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή ή διακομιστή FTP:
  • - Οι φωτογραφίες μπορούν πλέον να σημανθούν για αποστολή με προτεραιότητα κρατώντας πατημένο το κουμπί OK και πατώντας αριστερά τον πολυ-επιλογέα.
  • - Κρατώντας πατημένο το κουμπί OK και πατώντας το κέντρο του πολυ-επιλογέα, πλέον οι φωτογραφίες λαμβάνουν σήμανση για αποστολή χωρίς προτεραιότητα.
 • • Επιδιορθώθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:
  • - Η αυτόματη ισορροπία λευκού δεν λειτουργούσε κατά το αναμενόμενο εάν (α) η ισορροπία λευκού δεν ήταν μεταξύ των ρυθμίσεων που ανακαλούνται μέσω της Προσαρμοσμένης Ρύθμισης f3 (Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου) > Ανάκληση λειτουργιών λήψης ή Ανάκληση λειτ. λήψης (διαρκές) στο ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ. ή (β) εκτελέστηκε χειρισμός για Ανάκληση λειτουργιών λήψης ή Ανάκληση λειτ. λήψης (διαρκές) ενώ η έκθεση και η ισορροπία λευκού ήταν κλειδωμένες χρησιμοποιώντας ένα στοιχείο ελέγχου που εκχώρησε Κλείδωμα AE/AWB (διαρκές) μέσω της Προσαρμοσμένης Ρύθμισης f3 (Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου) στο ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.
  • - Όταν πατιόταν το κουμπί προεπισκόπησης για μεγέθυνση στην οθόνη ζωντανής προβολής στο μέγιστο διάφραγμα, γινόταν επαναφορά του διαφράγματος.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.32 στη 1.33
 • • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις είχε ως αποτέλεσμα τη ριπή λήψης δύο φωτογραφιών με ένα μόνο πάτημα του κουμπιού λήψης όταν είχε επιλεγεί για τη λειτουργία λήψης Μεμονωμένο καρέ.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.31 στη 1.32
 • • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις είχε ως αποτέλεσμα να μην απελευθερώνεται το κλείστρο όταν πατιόταν το κουμπί λήψης κατά τη διάρκεια συνεχόμενων λήψεων ενός θέματος πορτραίτου.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.30 στη 1.31
 • • Επιδιορθώθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:
  • - Η αφύπνιση της φωτογραφικής μηχανής με πάτημα ενός χειριστηρίου, όπως το κουμπί AF-ON μετά τη λήξη του χρονομετρητή αναμονής, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις προκαλούσε την αλλαγή των ρυθμίσεων της μηχανής ή ξεκινούσε τη λήψη χωρίς να πατηθεί το κουμπί λήψης.
  • - Η απελευθέρωση κλείστρου σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις σταματούσε να αποκρίνεται μετά από μια ριπή φωτογραφιών σε λειτουργία συνεχών λήψεων ή μετά από μια αδιάκοπη σειρά φωτογραφιών που λαμβάνονταν με γρήγορη διαδοχή σε λειτουργία λήψης μεμονωμένου καρέ.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.20 στη 1.30
 • • Μια νέα επιλογή, Διατήρηση έκθεσης, έχει προστεθεί στο μενού Προσαρμοσμένων ρυθμίσεων στη θέση b8. Όταν επιλέγεται Απενεργοποίηση για Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO > Αυτόμ. έλεγχ. ευαισθ. ISO στο μενού λήψης φωτογραφιών στη λειτουργία M, ενέργειες όπως η αλλαγή σε φακό με διαφορετικό εύρος διαφράγματος ενδέχεται να προκαλέσουν ακούσιες αλλαγές στο διάφραγμα. Εάν έχει επιλεχθεί άλλη επιλογή εκτός από Απενεργοποίηση για Διατήρηση έκθεσης, η φωτογραφική μηχανή θα προσαρμόσει την ταχύτητα κλείστρου ή την ευαισθησία ISO για να διατηρήσει την έκθεση στην τρέχουσα τιμή της.

  Στις άλλες ενέργειες στις οποίες εφαρμόζεται η αυτόματη συντήρηση έκθεσης περιλαμβάνονται οι εξής:

  • - ρύθμιση zoom σε φακούς που έχουν διαφορετικές τιμές για το μέγιστο διάφραγμα στο μέγιστο και ελάχιστο zoom,
  • - η προσάρτηση τηλεμετατροπέα και
  • - η αλλαγή της απόστασης εστίασης όταν είναι προσαρτημένος ένας μικροφακός.
 • • Έχουν γίνει αλλαγές για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της λειτουργίας της αυτόματης εστίασης.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.11 στη 1.20
 • • Έχει προστεθεί ένα στοιχείο Ανάκληση λειτ. λήψης (διαρκές) στην Προσαρμοσμένη ρύθμιση f3 Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου. Η εκχώρηση αυτού του ρόλου σε ένα χειριστήριο σάς επιτρέπει να ανακαλείτε τιμές που έχουν προηγουμένως αποθηκευτεί για ρυθμίσεις όπως η έκθεση και η μέτρηση πατώντας το χειριστήριο μία φορά κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης με σκόπευτρο. Οι προηγούμενες τιμές μπορούν να αποκατασταθούν πατώντας το χειριστήριο για δεύτερη φορά. Το στοιχείο Ανάκληση λειτ. λήψης (διαρκές) μπορεί να εκχωρηθεί στο Κουμπί προεπισκόπησης, Κουμπί Fn1, Κουμπί Fn2, Κουμπί Fn για κατακόρυφη λήψη, Κουμπί AF-ON, Κέντρο υπο-επιλογέα, Κουμπί AF-ON για κατακόρ. λήψη, Κουμπί εγγραφής video ή στα Κουμπιά λειτ. εστίασης φακού.
 • • Μια νέα επιλογή, Προτίμ. κέντρου υπο-επιλογέα, έχει προστεθεί στο μενού Προσαρμοσμένων ρυθμίσεων στη θέση f13. Παρόλο που στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο υπο-επιλογέας για την τοποθέτηση του σημείου εστίασης ενώ πατιέται το κέντρο, επιλέγοντας Απενεργοποίηση για Προτίμ. κέντρου υπο-επιλογέα σάς επιτρέπει να κρατήσετε το κέντρο και να τοποθετήσετε το σημείο εστίασης πατώντας τον υπο-επιλογέα προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Μπορείτε, για παράδειγμα, να εκχωρήσετε τη Λειτ. επιλογής περιοχής AF στο κέντρο του υπο-επιλογέα και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τον υπο-επιλογέα για να τοποθετήσετε το σημείο εστίασης ενώ το κέντρο εξακολουθεί να λειτουργεί για τη Λειτ. επιλογής περιοχής AF.
 • • Έχει προστεθεί ένα στοιχείο Ταχύτητα επιλ. σημείου εστίασης στην Προσαρμοσμένη ρύθμιση a17 Επιλογές σημείου εστίασης. Η ταχύτητα με την οποία τα σημεία εστίασης για τη φωτογράφιση με σκόπευτρο μπορούν να αλλάξουν κυκλικά κρατώντας τον υπο-επιλογέα ή κρατώντας τον πολυ-επιλογέα πατημένο προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά μπορεί να επιλεγεί μεταξύ Κανονική, Υψηλή και Πολύ υψηλή.
 • • Οι χαρακτηρισμοί εμφανίζονται τώρα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του zoom απεικόνισης, ακόμη και όταν έχει επιλεγεί Καμία (μόνο εικόνα) για επιλογές εμφάνισης απεικόνισης.
 • • Η φωτογραφική μηχανή μπορεί τώρα να εστιάσει πιο αξιόπιστα σε θέματα ελλιπώς φωτισμένα με χαμηλή αντίθεση όταν επιλέγεται AF δυναμικής περιοχής για Λειτ. επιλογής περιοχής AF.
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.10 στη 1.11
 • • Διορθώθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:
  • -  Στην περίπτωση φακών zoom για τους οποίους δεν υπήρχαν προηγούμενες αποθηκευμένες τιμές, η εκτέλεση αυτόματης βελτιστοποίησης AF σε μια εστιακή απόσταση (ελάχιστη ή μέγιστη) είχε ως αποτέλεσμα την αποτυχία σωστής αποθήκευσης της τιμής για την εναπομείνασα εστιακή απόσταση. Αυτή η διόρθωση συνοδεύτηκε από αλλαγές στη ροή εργασίας.
  • - Όταν χρησιμοποιόταν το AWL με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας με δύο ή περισσότερες απομακρυσμένες μονάδες φλας, η έξοδος φλας για τον έλεγχο φλας i-TTL δεν προσαρμοζόταν ώστε να αντικατοπτρίζει τις τιμές που επιλέγονταν για:
   • ▹ αντιστάθμιση φλας,
   • ▹ αντιστάθμιση έκθεσης (με ενεργοποιημένη την επιλογή Ολόκληρο κάδρο για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση e3 Αντιστ. έκθεσ. για το φλας στο ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ.),
   • ▹ την προσαύξηση του bracketing φλας ή
   • ▹ την προσαύξηση του bracketing έκθεσης/φλας
Αλλαγές από την Έκδοση Firmware «C» 1.00 στη 1.10
 • • Οι χρήστες μπορούν τώρα να επιλέγουν τη ζώνη (2,4 ή 5 GHz) για το SSID κεντρικού υπολογιστή κατά τη σύνδεση σε ασύρματα δίκτυα μέσω ενός ασύρματου πομπού WT-6 που είναι προσαρτημένος στη φωτογραφική μηχανή. Η ζώνη παρατίθεται στο πλαίσιο διαλόγου επιλογής δικτύου του οδηγού σύνδεσης και μετά τη σύνδεση στην οθόνη Ενσύρματο LAN/WT.
 • • Η αυτόματη εστίαση για τη φωτογράφιση με σκόπευτρο έχει βελτιωθεί.
 • • Η επιλογή σημείου εστίασης λειτουργεί πλέον ομαλά ακόμη και αν ο χρήστης αλλάζει απότομα κατευθύνσεις στον πολυ-επιλογέα ή τον υπο-επιλογέα.
 • • Επιδιορθώθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:
  • - Η αυτόματη εστίαση μερικές φορές δημιουργούσε απρόβλεπτα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούταν με ορισμένους φακούς AF-S με μέγιστα διαφράγματα γρηγορότερα από f/2.8.
  • - Αντί να αναβοσβήνει, η ένδειξη δικτύου παρέμενε αναμμένη όταν γινόταν η σύνδεση Ethernet.
  • - Ο ασύρματος πομπός WT-6 δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση σε ασύρματα δίκτυα με SSID που περιείχαν κενό διάστημα, ερωτηματικό («;»), συμπλεκτικό σύμβολο («&») ή ανάστροφη κάθετο («\», ή στο σύνολο χαρακτήρων JIS το «¥»).
  • - Οι ενδείξεις υπερέκθεσης και υποέκθεσης στο σκόπευτρο αντιστρέφονταν όταν επιλεγόταν +0- για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f9 (Αντιστροφή ενδείξεων) στο ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ..
  • - Οι ενδείξεις έκθεσης αργούσαν να ανανεωθούν όταν η ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγμα, η ευαισθησία ISO ρυθμίζονταν χρησιμοποιώντας τον κύριο ή τον υπο-επιλογέα εντολών.
  • - Εάν, όταν είχε επιλεχθεί Σημείο εστίασ. και επιλ. περιοχ. AF για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a5 (Αποθήκ. σημ. κατά προσαν/μό) στο ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ., ο χρονομετρητής αναμονής έληγε με τη φωτογραφική μηχανή σε προσανατολισμό πορτραίτου (κατακόρυφο) και έπειτα περιστρεφόταν σε προσανατολισμό τοπίου (οριζόντιος) πριν ενεργοποιηθεί ξανά ο χρονομέτρης αναμονής, δεν γινόταν επαναφορά της προηγουμένως επιλεγμένης λειτουργίας επιλογής περιοχής AF για τον οριζόντιο προσανατολισμό, αλλά αντί αυτής γινόταν επαναφορά της επιλεγμένης λειτουργίας επιλογής περιοχής AF όταν η φωτογραφική μηχανή βρισκόταν σε προσανατολισμό πορτραίτου.
  • - Τα ακόλουθα δεν ενημερώνονταν αμέσως για να αντανακλάται ο πραγματικός αριθμός των στάσεων που απομένουν αφού έχει γίνει διαγραφή φωτογραφιών:
   • • ο αριθμός των στάσεων που απομένουν που εμφανιζόταν στον επάνω πίνακα ελέγχου όταν η φωτογραφική μηχανή ήταν απενεργοποιημένη, και
   • • η ένδειξη μέτρησης καρέ στον οπίσθιο πίνακα ελέγχου όταν είχε επιλεχθεί Μέτρηση καρέ για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση d12 (Οπίσθιος πίνακας ελέγχου) στο ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜ. ΡΥΘΜΙΣ..
  • - Το στοιχείο Επιλογές βελτιστοπ. AF μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση μόνο ενός συνόλου τιμών βελτιστοποίησης για φακούς AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR: οι χρήστες μπορούσαν να αποθηκεύσουν είτε τιμές για χρήση με τον ενσωματωμένο τηλεμετατροπέα είτε τιμές για χρήση χωρίς αυτόν, αλλά όχι και για τις δύο χρήσεις.
Προβολή της Έκδοσης Firmware της Φωτογραφικής Μηχανής
 1. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
 2. Πατήστε το πλήκτρο MENU της φωτογραφικής μηχανής και επιλέξτε Έκδοση firmware στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ για να εμφανίσετε την έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής.
 3. Ελέγξτε την έκδοση firmware της φωτογραφικής μηχανής.
 4. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
Περιγραφή Προϊόντος
Όνομα Έκδοση Firmware «C» 1.51 της D6
Υποστηριζόμενες φωτογραφικές μηχανές D6
Υποστηριζόμενες εκδόσεις firmware της φωτογραφικής μηχανής Εκδόσεις firmware «C» 1.00–1.50
Όνομα αρχείου F-D6-V151W.exe
Απαιτήσεις συστήματος
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Σημείωση: Απαιτούνται ένας υπολογιστής και μια συσκευή ανάγνωσης καρτών.
Copyright (Πνευματικά δικαιώματα) Nikon Corporation
Τύπος αρχείου Αυτοεξαγώμενο
Αναπαραγωγή Δεν επιτρέπεται
Ενημέρωση του Firmware της Φωτογραφικής Μηχανής
 1. Δημιουργήστε έναν φάκελο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή και ονομάστε τον όπως επιθυμείτε.
 2. Κατεβάστε το F-D6-V151W.exe στον φάκελο που δημιουργήθηκε στο Βήμα 1.
 3. Τρέξτε το F-D6-V151W.exe για να εξάγετε το παρακάτω αρχείο σε έναν φάκελο που ονομάζεται «D6Update»:
  • D6__0151.bin (το firmware της φωτογραφικής μηχανής)
 4. Χρησιμοποιώντας μία υποδοχή κάρτας ή συσκευή ανάγνωσης καρτών, αντιγράψτε το «D6__0151.bin» σε μία κάρτα μνήμης, η οποία έχει μορφοποιηθεί στη φωτογραφική μηχανή.
  Σημείωση: Φροντίστε να αντιγράψετε το firmware στον ριζικό κατάλογο (στην κορυφή) της κάρτας μνήμης. Η φωτογραφική μηχανή δεν θα αναγνωρίσει το νέο firmware αν έχει τοποθετηθεί σε φάκελο στον ριζικό κατάλογο.
 5. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην Υποδοχή 1 στη φωτογραφική μηχανή και ενεργοποιήστε τη μηχανή.
 6. Επιλέξτε Έκδοση firmware στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση του υλικολογισμικού.
 7. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
 8. Επιβεβαιώστε ότι το firmware έχει ενημερωθεί με τη νέα έκδοση.

Σημείωση: Για πιο λεπτομερείς οδηγίες ή πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση, κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο pdf:
DSLR_Firmup_Win_Gr.pdf (PDF) (0,24 MB)

Σημείωση: Οι ενημερώσεις μπορούν να εκτελεστούν για εσάς από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Σημείωση: Η άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα για το λογισμικό που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα οδήγησης NVM Express της φωτογραφικής μηχανής είναι διαθέσιμη στην ενότητα «BSD License (NVM Express Driver)».

Περιγραφή Προϊόντος
Όνομα Έκδοση Firmware «C» 1.51 της D6
Υποστηριζόμενες φωτογραφικές μηχανές D6
Υποστηριζόμενες εκδόσεις firmware της φωτογραφικής μηχανής Εκδόσεις firmware «C» 1.00–1.50
Όνομα αρχείου F-D6-V151M.dmg
Απαιτήσεις συστήματος
 • macOS Monterey έκδοση 12
 • macOS Big Sur έκδοση 11
 • macOS Catalina έκδοση 10.15
 • macOS Mojave έκδοση 10.14
 • macOS High Sierra έκδοση 10.13
 • macOS Sierra έκδοση 10.12
Σημείωση: Απαιτούνται ένας υπολογιστής και μια συσκευή ανάγνωσης καρτών.
Copyright (Πνευματικά δικαιώματα) Nikon Corporation
Τύπος αρχείου Αυτοεξαγώμενο
Αναπαραγωγή Δεν επιτρέπεται
Ενημέρωση του Firmware της Φωτογραφικής Μηχανής
 1. Κατεβάστε το F-D6-V151M.dmg.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του F-D6-V151M.dmg για να τοποθετήσετε μία εικόνα δίσκου που περιέχει έναν φάκελο με το όνομα «D6Update», ο οποίος με τη σειρά που περιέχει το ακόλουθο αρχείο:
  • D6__0151.bin (το firmware της φωτογραφικής μηχανής)
 3. Χρησιμοποιώντας μία υποδοχή κάρτας ή συσκευή ανάγνωσης καρτών, αντιγράψτε το «D6__0151.bin» σε μία κάρτα μνήμης, η οποία έχει μορφοποιηθεί στη φωτογραφική μηχανή.
  Σημείωση: Φροντίστε να αντιγράψετε το firmware στον ριζικό κατάλογο (στην κορυφή) της κάρτας μνήμης. Η φωτογραφική μηχανή δεν θα αναγνωρίσει το νέο firmware αν έχει τοποθετηθεί σε φάκελο στον ριζικό κατάλογο.
 4. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην Υποδοχή 1 στη φωτογραφική μηχανή και ενεργοποιήστε τη μηχανή.
 5. Επιλέξτε Έκδοση firmware στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση του υλικολογισμικού.
 6. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
 7. Επιβεβαιώστε ότι το firmware έχει ενημερωθεί με τη νέα έκδοση.

Σημείωση: Για πιο λεπτομερείς οδηγίες ή πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η ενημέρωση, κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο pdf:
DSLR_Firmup_Mac_Gr.pdf (PDF) (0,20 MB)

Σημείωση: Οι ενημερώσεις μπορούν να εκτελεστούν για εσάς από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Σημείωση: Η άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα για το λογισμικό που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα οδήγησης NVM Express της φωτογραφικής μηχανής είναι διαθέσιμη στην ενότητα «BSD License (NVM Express Driver)».

Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

 • Λήψη

  F-D6-V151W.exe
  (Περίπου 53.60 MB)

 • Λήψη

  F-D6-V151M.dmg
  (Περίπου 61.71 MB)

Τα αρχεία PDF μπορούν να προβληθούν χρησιμοποιώντας το δωρεάν λογισμικό Adobe® Reader®.
Κατεβάστε το Adobe® Reader®.