Lietuvių

Nors jūsų įrenginys šiai atsisiuntimo paslaugai nepritaikytas, juo galima peržiūrėti atsisiuntimo informaciją. Nuorodas failams atsisiųsti įmanoma gauti el. paštu, kad atsisiųsti būtų galima kompiuteriu.

Z 6II integruota programinė įranga

Pasirinkite operacinę sistemą.

 • Windows
 • Mac OS

Ši programinės įrangos naujinimo programa yra skirta aukščiau paminėtam kliento turimam įrenginiui („paveiktas produktas“) ir teikiama tik patvirtinus žemiau pateiktą sutartį. Pasirinkus „Priimti“ ir paspaudus „Atsisiųsti“, laikoma, kad sutinkate su sutarties sąlygomis. Prieš atsisiųsdami, įsitikinkite, kad supratote sutarties sąlygas.

 • • Ši paslauga skirta atsisiųsti programinei įrangai, kurią naudojant įdiegiama nauja fotoaparato Z 6II integruotos programinės įrangos C versija 1.50. Prieš tęsdami pasirinkite fotoaparato SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) ir patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją. Jei nurodyta integruota programinė įranga jau įdiegta, jums nereikės atsisiųsti ir įdiegti šio naujinio.
 • • Į šį naujinį sudėti visi ankstesnių naujinių pakeitimai.
 • • Prieš tęsdami perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.40 nuo 1.50
 • • Fotoaparatas pritaikytas veikti su operacinės sistemos iOS programine įranga NX MobileAir, pradedant NX MobileAir versija 1.0.4.
 • • Fotoaparatas pritaikytas veikti su nuotolinėmis rankenomis MC-N10.
 • • Pagerintas fokusavimo žiedo veikimas esant nustatytai parametro [Focus mode] (fokusavimo režimas) parinkčiai [MF].
 • • Išspręsta problema, dėl kurios per USB maitinamo fotoaparato maitinimas nutrūkdavo praėjus 15 valandų nepertraukiamo naudojimo.
Kas pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.30 nuo 1.40
 • • Papildyta:
  • - integruota programinė įranga pritaikyta objektyvams NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S,
  • - integruota programinė įranga pritaikyta nuotolinio valdymo pulteliams ML-L7,
  • CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) pozicijoje f9 pridėtas elementas Focus ring rotation range (fokusavimo žiedo sukimo diapazonas) 1,
  • CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) pozicijoje f10 pridėtas elementas Switch focus/control ring roles (sukeisti fokusavimo/valdymo žiedo funkcijas) 1 ir
  • - Funkcijų, kurias galima priskirti CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktinio nustatymo f2 (Custom controls (pasirinktinės valdiklių funkcijos)) parinktimi, sąrašas papildytas funkcijomis Save focus position (įrašyti židinio padėtį) ir Recall focus position (iškviesti židinio padėtį) 2.
 • Nuo 2022 m. balandžio 20 d. minėtos funkcijos veikia tik su toliau nurodytais objektyvais:
 • 1. NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
 • 2. NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S, NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S ir NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
 • • Patobulinta:
  • - Esant nustatytai parametro AF-area mode (AF sričių režimas) parinkčiai Auto-area AF (automatinės srities AF) fotoaparatas sparčiau sufokusuoja kadro centre esantį objektą, kai nepavyksta aptikti portretuojamo asmens veido ar akių.
  • - Iškvietimo iš atminties funkcija pakeista taip, kad esant įjungtam bet kuriam fokusavimo režimui židinio padėtis, kurią parenka automatinio fokusavimo funkcija, nepasikeičia, kai užrakto atleidimo mygtukas iki pusės paspaudžiamas esant įjungtai iškvietimo iš atminties funkcijai.
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Fotoaparatui kartais nepavykdavo sufokusuoti fokusavimo srityje esančio objekto tose nuotraukose, kurios būdavo daromos iš karto po akumuliatoriaus įdėjimo.
  • - Kai esant įjungtam naudotojo nustatymų režimui U1, U2 arba U3 būdavo iš naujo paleidžiamas budėjimo laikmatis, užrakto greitis pasikeisdavo, jei įrašytas greitis būdavo mažesnis už 30 sek.
  • - Statmenai (vertikaliai) orientuotos nuotraukos vaizdo ieškiklyje būdavo rodomos netinkamai, jei jas priartinus jos būdavo peržiūrimos sukant pagrindinių komandų ratuką.
  • - Jei filmuota medžiaga būdavo išvedama į HDMI įrenginį esant nustatytai MOVIE SHOOTING MENU (filmavimo meniu) parametro Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis) parinkčiai 3840×2160; 60p arba 3840×2160; 50p , atsirasdavo vaizdo drebėjimas.
  • - Vaizdo įrašymo mygtukas su kai kuriais kardaniniais laikikliais neveikdavo, jei vaizdas būdavo rašomas į išorinį HDMI įrenginį esant nustatytai MOVIE SHOOTING MENU (filmavimo meniu) parametro Frme size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis) parinkčiai 3840×2160; 30p, 3840×2160; 25p arba 3840×2160; 24p ir SETUP MENU (sąrankos meniu) parametro Advanced (išplėstiniai nustatymai) > Output data depth (išvedamų duomenų gylis) parinkčiai 10 bit (10 bitų).
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.21 nuo 1.30
 • • Integruota programinė įranga pritaikyta:
  • - jungties adapteriams FTZ II,
  • - objektyvams NIKKOR Z 24-120mm f/4 S,
  • - objektyvams NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 ir
  • - objektyvams NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S.
 • • PHOTO SHOOTING MENU (fotografavimo meniu) ir MOVIE SHOOTING MENU (filmavimo meniu) papildytas parametro Portrait impression balance (portretų įspūdingumo balansas) parinktimis.
 • • Fotografavimo ekranas nuo šiol atveriamas kas kartą pakreipus fotoaparatą, jei nustatyta PLAYBACK MENU (atkūrimo meniu) parametro Image review (nuotraukos peržiūra) parinktis On (įjungta).
 • • CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktinio nustatymo f2 (Custom controls (pasirinktinės valdiklių funkcijos)) > Movie record button (filmavimo mygtukas) parinkčių sąrašas papildytas parinktimi Voice memo (balso pastaba). Priskyrus šią funkciją, paspaudžiant filmavimo mygtuką galima įrašyti ir paleisti balso pastabas, kurių trukmė gali būti iki 60 sekundžių.
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Prijungus jungties adapterį FTZ būdavo neįmanoma naudotis CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktiniu nustatymu f4 (Aperture lock (diafragmos fiksavimas)).
  • - Jei spaudžiant užrakto atleidimo mygtuką būdavo daroma nuotraukų serija ir laikant paspaustą mygtuką AF-ON židinys įprastai būdavo užfiksuojamas, pristabdžius fotografavimą esant toliau nurodytoms sąlygoms fotoaparatas fokusuodavo iš naujo, nors mygtuko AF-ON būsena nebūdavo keičiama:
   • ▹ nustatyta CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktinio nustatymo a6 (AF activation (AF įjungimas)) parinktis AF-ON only (tik AF-ON) ir nustatyta parametro Out-of-focus release (atleidimas nesufokusavus) parinktis Enable (įjungti),
   • ▹ nustatyta parametro Release mode (atleidimo režimas) parinktis Continuous L (nepertraukiama maža sparta) arba Continuous H (nepertraukiama didelė sparta),
   • ▹ nustatyta parametro Focus mode (fokusavimo režimas) parinktis Single AF (vienos srities AF) ir
   • ▹ nustatyta parametro AF-area mode (AF sričių režimas) parinktis Single-point AF (vieno taško AF).
  • - Blykstės įrenginių SB-5000 blykstės parengties lemputė neįsižiebdavo, jei WR-R10 arba WR-R11b būdavo naudojamas fotografuoti su nuotoliniu būdu belaidžiu ryšiu valdomomis blykstėmis.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.20 nuo 1.21
 • • Išspręsta problema, dėl kurios kartais, kai būdavo sukamas per jungties adapterį FTZ prijungtų F jungties objektyvų židinio nuotolio reguliavimo arba fokusavimo žiedas, sklisdavo neįprastai garsus diafragmos mechanizmo veikimo garsas.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.10 nuo 1.20
 • • Fotoaparatas pritaikytas objektyvams NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 ir NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S.
 • • Pagerintas fokusavimo taško parodymo atsakas, kai fotografuojama įjungus tiesioginės peržiūros režimą ir naudojamos veidų/akių aptikimo ir objekto sekimo AF funkcijos.
 • • Pagerintas veidų/akių aptikimo AF funkcijos veikimo efektyvumas ir fotografuojamo objekto matomumas, kai fotografuojama su papildomomis blykstėmis.
 • • Pagerinta automatinio fokusavimo funkcijos objektų aptikimo trukmė, kai fotografuojama nustačius parametro Focus mode (fokusavimo režimas) parinktį Single AF (vienos srities AF).
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Nustačius pasirinktinio nustatymo a1 (AF-C priority selection (AF-C pirmumo parinkimas)) parinktį Focus (fokusavimas) užraktas kartais suveikdavo vėluodamas.
  • - Fokusavimo tikslumas kartais būdavo nepatikimas.
  • - Jei būdavo taikomi pasirinktiniai Picture Control režimai, sukurti naudojant funkciją Manage Picture Control (valdyti Picture Control), kai filmai rašomi esant kadro dydžio/kadrų greičio nuostatai 3840 x 2160 (4K UHD); 60p arba 50p, kartais rezultatai būdavo neprognozuojami.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.02 nuo 1.10
 • • MOVIE SHOOTING MENU (filmavimo meniu) parametro Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis) parinkčių sąrašas papildytas parinktimis 3840x2160; 60p ir 3840x2160; 50p. Daugiau informacijos pateikiama „Išsamus naudojimo vadovas (nesutrumpinta instrukcija)“ dalyse, kuriose aprašoma ši funkcija.
  • < CFexpress/XQD atminties kortelės >
  • 3840 x 2160 (4K UHD) 60/50p kadro dydžio filmams rašyti ir atkurti rekomenduojama naudoti kortelę, kurios didžiausia duomenų perdavimo sparta yra ne mažesnė kaip 250 MB/s.
  • < SD atminties kortelės >
  • Filmams, kurių kadro dydis yra 3840 x 2160 (4K UHD) 60/50p, rašyti ir atkurti rekomenduojama naudoti 3‑ios UHS spartos klasės arba geresnę kortelę, kurios didžiausia duomenų perdavimo sparta yra ne mažesnė kaip 250 MB/s.
 • • Pagerintas AF sričių režimo Auto-area AF (people) (automatinės srities AF (žmonės)) ir Wide-area AF (L-people) (plačios srities AF (L‑žmonės)) akių aptikimo efektyvumas.
 • • Mokamame naujinyje įdiegta RAW formato vaizdo išvesties funkcija*, o integruotos programinės įrangos versija 1.10 papildomai pritaikyta su minėta paslauga naudojamiems išoriniams Blackmagic Design vaizdo rašytuvams (šiuo metu Video Assist 5” 12G HDR ir Video Assist 7” 12G HDR). Jei RAW formato vaizdo išvesties naujinį savo fotoaparatui jau įsigijote, įdiegus naują integruotos programinės įrangos versiją 1.10, fotoaparatas iš karto gali veikti su išoriniais Blackmagic Design vaizdo rašytuvais. Vis dėlto atminkite, kad RAW vaizdo išvestis esant 4K UHD 60p/50p raiškai yra neįmanoma.
 • • Operatoriai, dirbantys su Apple Final Cut Pro X (10.4.9 arba naujesne versija), naudodami mokamą RAW formato vaizdo išvesties naujinį, dabar gali ekrane stebėti ir reguliuoti į išorinius ATOMOS NINJA V rašytuvus išvedamo ProRes RAW formato filmuotos medžiagos ISO jautrumą ir spalvos temperatūrą. *
  • < RAW formato vaizdo išvesties parinkimas >
  • Prieš filmuodami RAW formatu nustatykite SETUP MENU (sąrankos meniu) parametro HDMI > Advanced (išplėstinės parinktys) > RAW output options (RAW išvesties parinktys) > RAW output type (RAW išvesties tipas) parinktį, atitinkančią prijungtą rašytuvą: Type A (A tipas), jei rašytuvas yra NINJA V, ir Type B (B tipas), jei rašytuvas yra Video Assist.
 • • Išspręsta problema, dėl kurios fotoaparatas kartais, kai būdavo naudojamas su akumuliatorių bloku MB-N11, per „SnapBridge“ negalėdavo atsisiųsti buvimo vietos duomenų.
 • * RAW formato vaizdo išvesties naujinys yra mokamas. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.01 nuo 1.02
 • • Išspręsta ši problema:
  • - Jei esant nustatytai PHOTO SHOOTING MENU (fotografavimo meniu) parametro AF-area mode (AF sričių režimas) parinkčiai Auto-area AF (automatinės srities AF) būdavo fotografuojama su blykste, nuotraukos kartais būdavo netinkamai eksponuotos.
 • • Pagerintas bendras patikimumas.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.00 nuo 1.01
 • • Išspręsta problema, dėl kurios nuotraukos kartais būdavo per daug eksponuojamos, jei būdavo fotografuojama įjungus kurį nors nepertraukiamo atleidimo režimą ir nustačius AF sričių režimą su žmogaus veido/akių arba gyvūno snukučio/akių aptikimo funkcija.
Fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos peržiūra
 1. Įjunkite fotoaparatą.
 2. Paspauskite fotoaparato mygtuką MENU (meniu) ir pasirinkę SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) galėsite peržiūrėti fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 3. Patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 4. Išjunkite fotoaparatą.
Produkto aprašymas
Pavadinimas Z 6II integruotos programinės įrangos C versija 1.50
Tinkami fotoaparatai Z 6II
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–1.40
Failo pavadinimas F-Z6II-V150W.exe
Reikalavimai, keliami sistemai
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Pastaba: reikia kompiuterio ir kortelių skaitytuvo.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Sukurkite kompiuterio standžiajame diske aplanką ir pavadinkite jį pagal pageidavimą.
 2. Atsisiųskite failą F-Z6II-V150W.exe į aplanką, kurį sukūrėte pirmu veiksmu.
 3. Paleiskite F-Z6II-V150W.exe, kad programa išpakuotų toliau nurodytą failą į aplanką Z6IIUpdate:
  • Z6_2_0150.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 4. Naudodami kortelių skaitytuvą nukopijuokite failą „Z6_2_0150.bin“ į atminties kortelę, suformatuotą fotoaparate.
  Pastaba. Integruotą programinę įrangą nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 5. Įkiškite atminties kortelę į tą lizdą, kuris parinktas pirminiu, ir įjunkite fotoaparatą.
 6. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 7. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 8. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Jei reikia išsamių nurodymų arba informacijos apie būtinas naujinimo priemones, atsisiųskite toliau nurodytą pdf failą:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Pastaba. atvirosios programinės įrangos, kuri naudojama fotoaparato NVM Express tvarkyklėje, licencija pateikiama dokumente “BSD License (NVM Express Driver)”.

Produkto aprašymas
Pavadinimas Z 6II integruotos programinės įrangos C versija 1.50
Tinkami fotoaparatai Z 6II
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–1.40
Failo pavadinimas F-Z6II-V150M.dmg
Reikalavimai, keliami sistemai
 • macOS Monterey versija 12
 • macOS Big Sur versija 11
 • macOS Catalina versija 10.15
 • macOS Mojave versija 10.14
 • macOS High Sierra versija 10.13
 • macOS Sierra versija 10.12
Pastaba: reikia kompiuterio ir kortelių skaitytuvo.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Atsisiųskite F-Z6II-V150M.dmg.
 2. Dukart spustelėkite failo F-Z6II-V150M.dmg piktogramą, kad prijungtumėte disko atvaizdį su aplanku Z6IIUpdate, kuriame yra toliau nurodytas failas:
  • Z6_2_0150.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 3. Naudodami kortelių skaitytuvą nukopijuokite failą „Z6_2_0150.bin“ į atminties kortelę, suformatuotą fotoaparate.
  Pastaba. Integruotą programinę įrangą nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 4. Įkiškite atminties kortelę į tą lizdą, kuris parinktas pirminiu, ir įjunkite fotoaparatą.
 5. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 6. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 7. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Jei reikia išsamių nurodymų arba informacijos apie būtinas naujinimo priemones, atsisiųskite toliau nurodytą pdf failą:
Z-series_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,25 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Pastaba. atvirosios programinės įrangos, kuri naudojama fotoaparato NVM Express tvarkyklėje, licencija pateikiama dokumente “BSD License (NVM Express Driver)”.

Galutinio naudotojo licencinė sutartis

PDF formato failus galima peržiūrėti naudojantis nemokama Adobe® Reader® programine įranga.
Atsisiųsti Adobe® Reader®.