ภาษาไทย

แม้ว่าอุปกรณ์ของท่านจะไม่รองรับบริการดาวน์โหลดนี้ แต่สามารถใช้เพื่อดูข้อมูลการดาวน์โหลดได้ ลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดสามารถส่งทางอีเมลเพื่อดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์ได้

NX Studio

เลือกระบบปฏิบัติการของคุณ

 • Windows
 • Mac OS

โปรแกรมอัพเดตซอฟต์แวร์นี้มีไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่ระบุข้างต้น ("ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผล") และจัดให้เมื่อมีการยอมรับข้อตกลงที่ระบุด้านล่างนี้เท่านั้น การเลือก "ยอมรับ" และการคลิก "ดาวน์โหลด" แสดงว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงแล้ว โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดของข้อตกลงดังกล่าวก่อนที่จะเริ่มต้นดาวน์โหลด

About NX Studio

NX Studio software offers a full-fledged suite of intuitive tools for viewing, processing, and editing photos and videos. It combines the photo-and-video-viewing features of ViewNX-i with the photo-processing and retouch tools of Capture NX-D in a single, comprehensive workflow. Not only can it be used to process RAW pictures, but its editing tools—including tone curves and brightness and contrast adjustment—can also be applied to JPEG/TIFF images. It also offers a variety of features for such tasks as editing XMP/IPTC data, managing presets, and uploading pictures to the Web.

Notices
 • • This software is distributed as a file named “S-NXSTDO-010401WF-ALLIN-ALL___.exe”. Download and run the file to perform the update.
 • • When performing the update, log in to an account with administrator privileges.
 • • Before launching the installer, exit any other applications that may be running, including anti-virus software.
 • • Read the information below before proceeding.
Product Description
Name NX Studio Version 1.4.1
File name S-NXSTDO-010401WF-ALLIN-ALL___.exe
Copyright Nikon Corporation
Archive type Self-extracting
Reproduction Not permitted
System requirements
Operating system
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
Note: Pre-installed 64-bit editions only.
CPU
 • Photos: Intel Core i series or better (multi-core processor recommended)
 • Full HD video editing and playback: Intel Core i5 or better
 • 4K video editing and playback: Intel Core i7 3.5 GHz or better
Note: Video footage may sometimes not play back smoothly even on systems that meet the recommended requirements.
RAM
 • 4 GB or more (8 GB or more recommended); 16 GB or more required for the edit of 4K video footage shot with Nikon digital cameras.
Hard disk space A minimum of 1 GB of free disk space available on the start-up disk at installation and when the software is running (3 GB or more recommended)
Monitor
 • Resolution: 1280 × 720 pixels or more (1920 × 1080 pixels or more recommended)
 • Colors: 24-bit color (True Color) or more
File transfer
 • Interface: Built-in USB port required. File transfer may not function as expected if the camera is connected via a USB hub.
 • Supported digital cameras: Nikon cameras that support MTP/PTP or PTP and Mass Storage.
 • • Nikon Transfer 2 cannot be used with the cameras listed below. Use a card reader to copy pictures to the computer.
  • - COOLPIX 990, COOLPIX 950, COOLPIX 910, COOLPIX 900, COOLPIX 880, COOLPIX 800, COOLPIX 700, COOLPIX 600, COOLPIX 300, or COOLPIX 100
 • • The following cameras cannot be connected to a computer for image transfer using Nikon Transfer 2. Use a card reader.
  • - D1, D1X, D1H
Supported digital cameras
 • • The Z 9, Z 8, Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z fc, Z 50, and Z 30
 • • All Nikon digital SLR cameras from the D1 (released in 1999) to the D780 (released in January 2020) and the D6
 • • All Nikon 1 cameras from the V1 and J1 (released in 2011) to the J5 (released in April 2015)
 • • All COOLPIX cameras from the COOLPIX E100 (released in 1997) to models released in August 2019 and the COOLPIX P950
 • • The KeyMission 360, KeyMission 170, and KeyMission 80
Note: Some of the above products may not have been announced or released in all countries or regions.
Supported file formats
 • • JPEG images (Exif 2.2–2.3 compliant)
 • • NEF/NRW (RAW) and TIFF images, MPO-format 3D images, videos, audio, Image Dust Off data, track log data, and altitude and depth log data created with Nikon digital cameras
 • • NEF/NRW (RAW), TIFF (RGB), and JPEG (RGB) images and MP4, MOV, and AVI videos created with Nikon software
 • Note: For more information on supported formats, see online help.
Notes
 • • An Internet connection is required for access to online help, web services, updates, and video-related features.
 • • The link with Camera Control Pro 2 via [Show Image Immediately After Shooting] cannot be used with Camera Control 2 version 2.33.1 or earlier.
 • • Some time may be needed for Nikon Transfer 2 to transfer large quantities of files or data, in which case the pictures should be transferred in small batches.
 • • Thumbnail display, preview, and playback are not available with NEV video.
 • • Playback of ProRes 422 HQ video is not supported.
 • • Thumbnail display, preview, and playback are not available with ProRes RAW video.
 • • Playback of H.265 video shot using Nikon cameras requires a plugin. Follow the on-screen instructions when viewing H.265 video.
 • • Movie Editor handles images shot with HLG selected for tone mode using SDR. Colors in NEF (RAW) images shot in HLG will not display correctly.

For information on using this software, select [NX Studio Help] in the NX Studio [Help] menu.

Changes from Version 1.4.0 to 1.4.1
 • • Fixed the following issues:
  • - An adjustments file (extension “.nka”) created in NX Studio version 1.3.2 or earlier could not be read.
  • - Adjustment settings saved in NX Studio version 1.3.2 or earlier were deleted.
Installation
 1. Create a folder on the hard disk and name it as desired.
 2. Download S-NXSTDO-010401WF-ALLIN-ALL___.exe to the folder created in Step 1.
 3. Run S-NXSTDO-010401WF-ALLIN-ALL___.exe to launch the installer.
 4. Follow the on-screen instructions to complete installation.
Notices
 • • This software is distributed as a file named “S-NXSTDO-010401MF-ALLIN-ALL___.dmg”. Download and run the file to perform the update.
 • • When performing the update, you will be prompted for the administrator password.
 • • Before launching the installer, exit any other applications that may be running, including anti-virus software.
 • • Read the information below before proceeding.
Product Description
Name NX Studio Version 1.4.1
File name S-NXSTDO-010401MF-ALLIN-ALL___.dmg
Copyright Nikon Corporation
Archive type Self-extracting
Reproduction Not permitted
System requirements
Operating system
 • macOS Ventura version 13
 • macOS Monterey version 12
 • macOS Big Sur version 11
CPU
 • Intel Core 2 Duo or better (Core i5 or better recommended) or Intel Xeon
Note: NX Studio runs as an Apple Silicon native application on Apple Silicon computers.
RAM
 • 4 GB or more (8 GB or more recommended); 16 GB or more required for the edit of 4K video footage shot with Nikon digital cameras.
Hard disk space A minimum of 1 GB of free disk space available on the start-up disk at installation and when the software is running (3 GB or more recommended)
Monitor
 • Resolution: 1280 × 720 pixels or more (1920 × 1080 pixels or more recommended)
 • Colors: 24-bit color (millions of colors) or more
File transfer
 • Interface: Built-in USB port required. File transfer may not function as expected if the camera is connected via a USB hub.
 • Supported digital cameras: Nikon cameras that support MTP/PTP or PTP and Mass Storage.
 • • Nikon Transfer 2 cannot be used with the cameras listed below. Use a card reader to copy pictures to the computer.
  • - COOLPIX 990, COOLPIX 950, COOLPIX 910, COOLPIX 900, COOLPIX 880, COOLPIX 800, COOLPIX 700, COOLPIX 600, COOLPIX 300, or COOLPIX 100
 • • The following cameras cannot be connected to a computer for image transfer using Nikon Transfer 2. Use a card reader.
  • - D1, D1X, D1H
Supported digital cameras
 • • The Z 9, Z 8, Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z fc, Z 50, and Z 30
 • • All Nikon digital SLR cameras from the D1 (released in 1999) to the D780 (released in January 2020) and the D6
 • • All Nikon 1 cameras from the V1 and J1 (released in 2011) to the J5 (released in April 2015)
 • • All COOLPIX cameras from the COOLPIX E100 (released in 1997) to models released in August 2019 and the COOLPIX P950
 • • The KeyMission 360, KeyMission 170, and KeyMission 80
Note: Some of the above products may not have been announced or released in all countries or regions.
Supported file formats
 • • JPEG images (Exif 2.2–2.3 compliant)
 • • NEF/NRW (RAW) and TIFF images, MPO-format 3D images, movies, audio, Image Dust Off data, track log data, and altitude and depth log data created with Nikon digital cameras
 • • NEF/NRW (RAW), TIFF (RGB), and JPEG (RGB) images and MP4, MOV, and AVI movies created with Nikon software
 • Note: For more information on supported formats, see online help.
Notes
 • • An Internet connection is required for access to online help, web services, updates, and video-related features.
 • • The link with Camera Control Pro 2 via [Show Image Immediately After Shooting] cannot be used with Camera Control 2 version 2.33.1 or earlier.
 • • Some time may be needed for Nikon Transfer 2 to transfer large quantities of files or data, in which case the pictures should be transferred in small batches.
 • • Thumbnail display, preview, and playback are not available with NEV video.
 • • Declining access in the event that macOS displays a permission dialog may cause unexpected results. To restore normal operation, go to System Preferences > Security & Privacy > Privacy and enable the NX Studio check boxes in Photos and Automation.
 • • Movie Editor handles images shot with HLG selected for tone mode using SDR. Colors in NEF (RAW) images shot in HLG will not display correctly.

For information on using this software, select [NX Studio Help] in the NX Studio [Help] menu.

Changes from Version 1.4.0 to 1.4.1
 • • Fixed the following issues:
  • - An adjustments file (extension “.nka”) created in NX Studio version 1.3.2 or earlier could not be read.
  • - Adjustment settings saved in NX Studio version 1.3.2 or earlier were deleted.
Installation
 1. Download S-NXSTDO-010401MF-ALLIN-ALL___.dmg.
 2. Double-click the downloaded file to mount an S-NXSTDO-010401MF-ALLIN-ALL___ disk image containing a “Welcome” file.
 3. Double-click the “Welcome” file to launch the installer.
 4. Follow the on-screen instructions to complete installation.
User's Manual
 • We recommend you read the manual to understand the software basic operations before starting. For your convenience, this manual is also linked from the Help menu in the software.
 •  NX Studio Help  
 •  Nikon Transfer 2 Help  
Related Software

ข้อตกลง

 • ดาวน์โหลด
 • ดาวน์โหลด

สามารถดูไฟล์ PDF ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ฟรี Adobe® Reader®
ดาวน์โหลด Adobe® Reader®