ภาษาไทย

ศูนย์กลางดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์สำหรับกล้องถ่ายรูปดิจิตอล และอุปกรณ์ถ่ายภาพอื่นๆ ก่อนดำเนินการ ให้อ่านคำอธิบาย ข้อควรระวัง และคำชี้แจงการดาวน์โหลดและการติดตั้งก่อน ไม่มีรายการให้ดาวน์โหลดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในรายการ

ค้นหาโดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์

ค้นหาจากหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 1เลือกหมวดหมู่

ขั้นตอนที่ 2เลือกหมวดหมู่ย่อยหรือชุดผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 3เลือกผลิตภัณฑ์